WGC De Brug

Belangrijk

Verandering van adres of telefoonnummer
Geef elke verandering van adres of telefoonnummer door aan de onthaalwerker.
Dit is belangrijk om u te kunnen bereiken in geval van huisbezoeken.

Niet in orde met het ziekenfonds?
Breng dit zo snel mogelijk in orde want u krijgt geen terugbetaling meer van medische kosten bij zorgverstrekkers, voor medicatie, voor ziekenhuisopnames, …
Wanneer wij merken dat het niet in orde zijn met het ziekenfonds aansleept, zullen wij aandringen op uw medewerking om dit zo snel mogelijk op te lossen. Indien deze medewerking ontbreekt, kunnen wij na verwittiging uw inschrijving annuleren.

Verandering van ziekenfonds
Als u overstapt naar een ander ziekenfonds, kom dat dan zo snel mogelijk melden en breng nieuwe klevertjes mee.