WGC De Brug

Forfaitair betalingssysteem

Hoe inschrijven?
Iedereen van het gezin?
Kinderen van gescheiden ouders?
In twee wijkgezondheidscentra?
Alle zorgen?
                                                                            
Vaste huisarts?
Naar specialist?
Kiné, verpleging of maatschappelijk werk
Huisbezoek
Na een ziekenhuisopname
Op consultatie buiten De Brug?
                                                                            
Forfaitair bedrag
Ziekenfonds
Omniostatuut
Eerste maand van inschrijving
Eigen kosten
Niet in orde met het ziekenfonds?
Dringend medische problemen
Wie betaalt huisarts van wacht?
Ziek tijdens vakantie?
                                                                            
Hoe uitschrijven?
                                                                            
Wat als ik niet meer tevreden ben?

Hoe inschrijven?

In het systeem van de forfaitaire betaling kiest u voor een vaste inschrijving bij een team van zorgverstrekkers. U ondertekent een overeenkomst bij de inschrijving.

Hiermee verklaart u zich akkoord om voor alle zorgen van huisarts, kinesitherapie en verpleging op consultatie te komen in Wijkgezondheidscentrum De Brug.

Een inschrijving omvat dus huisarts + kiné + verpleging.

Inschrijven gebeurt tijdens de openingsuren.

Kom bij voorkeur vanaf 8u30 t.e.m. 12u30 voor een betere service, elke dag behalve de woensdag.

U krijgt van de administratieve werker uitleg over het forfaitair systeem.

Breng Identiteitskaart mee en 3 klevers per persoon die u wil inschrijven.

Iedereen van het gezin?

Voor elk gezinslid is er een aparte inschrijving en handtekening nodig.

Minderjarigen jonger dan 14 jaar hebben de toestemming en de handtekening van de ouders nodig.

Wat met kinderen van gescheiden ouders?

Kinderen worden enkel ingeschreven door de ouder die het kind ten laste heeft bij het ziekenfonds.

Is het kind niet bij u ten laste, dan hebt u een akkoord nodig van de andere ouder die het kind wel ten laste heeft.

Inschrijven bij twee wijkgezondheidscentra?

U kan niet in twee wijkgezondheidscentra ingeschreven zijn. U kan wel overstappen van het ene naar het andere wijkgezondheidscentrum. U ondertekent een mutatieformulier (overstap-formulier)

U blijft op consultatie gaan in het eerste centrum tot het einde van de maand.

Vanaf de eerste dag van de nieuwe maand kan u in het nieuwe centrum op consultatie.

Alle zorgen?

Vanaf de datum van inschrijving kan u tijdens werkdagen voor alle zorgen van huisarts, kinesitherapie of verpleging terecht in het wijkgezondheidscentrum.

Ingeschreven patiënten betalen niet voor een raadpleging, afspraak of huisbezoek.

Vaste huisarts?

In het wijkgezondheidscentrum werkt een team van huisartsen, die toegang hebben tot uw dossier. De huisartsen werken op afspraak.

Als u een chronische ziekte heeft of regelmatig op consultatie komt, vragen we u om in overleg een vaste arts te kiezen. Zo garanderen we een betere opvolging van de afspraken over uw klachten of ziekte.

Eerst bij de huisarts, dan naar de specialist

Kom eerst langs bij de huisarts, voor u naar een specialist gaat. Als consultatie bij een specialist nodig is, krijgt u een verwijsbrief mee. Nadien ontvangen de huisartsen een verslag van de specialist. Zo zorgen zij mee voor een goede opvolging.

Kiné, verpleging, maatschappelijk werk, psycholoog, tandarts of diëtiste nodig?

U kan een afspraak bij hen maken via het onthaal.

Huisbezoek

We vragen in principe om zelf naar het wijkgezondheidscentrum te komen. Enkel als het echt nodig is, komen de huisarts, kiné of maatschappelijk werker aan huis.

Voor wie moeilijk tot bij ons geraakt, bieden de diensten verpleging, kiné en maatschappelijk werk thuiszorg aan.

Na een ziekenhuisopname

Wanneer u na een ziekenhuisopname wordt doorverwezen naar kiné of verpleging contacteert u zo snel mogelijk het wijkgezondheidscentrum. Uw zorgpakket bij het centrum bevat immers ook deze zorgen.

Toch op consultatie bij arts, kiné of verpleging buiten De Brug?

Wanneer u naar een andere arts, kiné of verpleging gaat, krijgt u geen terugbetaling van het ziekenfonds of van het wijkgezondheidscentrum.

Uitzonderingen zijn voorzien in 4 gevallen.

  • als de verstrekkingen zijn verricht buiten het geografisch gebied van het WGC, dat wil zeggen buiten de gemeentenSint-Jans-Molenbeek, Brussel (stad), Koekelberg, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha Berchem, Laken, Sint-Gillis, Schaarbeek, Sint-Joost ten node, Anderlecht, Vorst, Dilbeek, Asse, Sint-Pieters Leeuw en Wemmel
  • als het binnen het gebied van het WGC gaat om verstrekkingen die door een collega, die geen lid is van het WGC, zijn verricht in het kader van een georganiseerde wachtdienst, indien het WGC een dergelijke wachtdienst niet verzekert.
  • als het gaat om verstrekkingen die zijn verleend door een verpleegkundige of een kinesitherapeut  van buiten het WGC, doch zijn voorgeschreven door een geneesheer van het WGC
  • als het WGC  ermee heeft ingestemd dat verstrekkingen worden verleend door een andere verzorgingsverstrekker.

Forfaitair bedrag

Het wijkgezondheidscentrum ontvangt per ingeschreven patiënt maandelijks een vast bedrag van het ziekenfonds. Dit bedrag is een afgeleide van de gemiddelde kost voor eerstelijnsgezondheidszorg per inwoner in België.

Hiermee financieren we onze werking.

Ziekenfonds

Elke patiënt is verantwoordelijk voor een aansluiting bij het ziekenfonds.

Patiënten zonder mutualiteit dienen een ondertekend document te kunnen voorleggen van ten laste name van de medische kosten door een instantie, bijvoorbeeld Fedasil of OCMW.

Omniostatuut

Indien u in aanmerking komt voor een verhoogde tegemoetkoming, vraagt u dit aan bij het ziekenfonds.  Maatschappelijk werk kan u wegwijs maken en verduidelijken of u in aanmerking komt.

Eerste maand van inschrijving

Betaling via uw ziekenfonds met derdebetalersregeling.

Vanaf de maand na inschrijving gebeurt de betaling via forfaitaire betaling door uw ziekenfonds.

Eigen kosten

Vanaf de maand na inschrijving zijn de raadplegingen en huisbezoeken gratis bij huisarts, kine, verpleging en maatschappelijk werk.

Medicatie, labo-onderzoeken, raadplegingen bij de specialist of ziekenhuisopnames betaalt u zelf. Het ziekenfonds betaalt u deze kosten terug.

Niet in orde met het ziekenfonds?

Breng dit zo snel mogelijk in orde. U krijgt géén terugbetaling meer van medische kosten bij zorgverstrekkers, voor medicatie, voor ziekenhuisopnames, …

Bij problemen kan u een afspraak maken bij maatschappelijk werk.

In afwachting betalen wij eventuele raadplegingen bij de wachtdienst niet terug.

Als u langdurig niet in regel bent met het ziekenfonds sturen wij aan op uw medewerking om dit zo snel mogelijk op te lossen. Ontbreekt het aan verdere medewerking, dan kunnen wij na verwittiging uw inschrijving annuleren.

Bij dringend medische problemen?

Bij dringende gevallen in het weekend en op feestdagen, bel je ook naar het nummer van De Brug en word je doorgeschakeld naar de wachtdienst: 02/411 18 38

Wie betaalt de huisarts van wacht?

Word je tijdens een wachtdienst geholpen door een van onze huisartsen, kinesisten of verpleegkundigen, dan betaal je niets.

En anders betaalt u de huisarts van wacht zelf. Daarna komt u met het prestatiebriefje naar het wijkgezondheidscentrum. Wij betalen het vaste bedrag terug volgens de tarieven van het ziekenfonds, op voorwaarde dat het dringend was én u met het ziekenfonds in orde bent. Het remgeld is ten laste van de patiënt.

Ziek tijdens vakantie?

Als u ziek wordt tijdens uw vakantie in België kan u ter plekke een huisarts raadplegen. Met het briefje van die arts komt u achteraf naar het wijkgezondheidscentrum. Wij betalen u het vaste bedrag terug volgens de tarieven van het ziekenfonds.

Wanneer u met vakantie gaat naar het buitenland, neemt u op voorhand contact op met het ziekenfonds en als u meer dan één maand in het buitenland verblijft, ben u verplicht De Brug te verwittigen.

Hoe uitschrijven?

Uitschrijven is nodig

    • wanneer u verhuist buiten Sint-jans Molenbeek (1080) en of Koekelberg (1081) of
    • wanneer u ervoor kiest om over te stappen naar een andere huisarts, kinesist of verpleging

Een uitschrijving is zéér belangrijk om terugbetaling te krijgen voor de consultaties bij de nieuwe huisarts, kinesist of verpleging.

U doet dat best zo snel mogelijk, door u persoonlijk aan te bieden en het uitschrijvingsformulier te ondertekenen.

Er dient een volledige kalendermaand te zitten tussen de datum van uitschrijving en het effectieve einde van het contract.

Bijvoorbeeld: u schrijft zich uit in de maand januari. Vanaf 1 maart kan u naar een andere huisarts, kine of verpleging. Tot 1 maart blijft u dus het wijkgezondheidscentrum consulteren.

Géén uitschrijving betekent géén terugbetaling bij andere zorgverstrekkers.

Wat als ik niet meer tevreden ben?

U kan dit melden aan een onthaalwerker of een zorgverstrekker.

Een gesprek met inzet van alle partijen brengt vaak verheldering.

Er is een klachtenprocedure voorzien: u kan een klachtenformulier vragen.

Indien u ontevreden blijft, kan u zich desgewenst uitschrijven.