Nous cherchons un.e Coordinateur.rice Général.e

Nous cherchons un.e Coordinateur.rice Général.e

Wij zoeken een algemeen coördinator (m/v/x) om ons team te versterken.

contract van onbepaalde duur 100-80 % (38u/30.4u)

 

Wie zijn wij?

 

Wijkgezondheidscentrum De Brug-La Passerelle is een multidisciplinaire eerstelijnspraktijk. In ons zorgconcept staan toegankelijkheid, inclusiviteit en multidisciplinair samenwerken centraal. Gezondheid is meer dan alleen een individuele en curatieve aangelegenheid. Vandaar dat wij ook erg inzetten op preventie en inbedding in de wijk. Evidence based werken is ons uitgangspunt.

Op dit moment verzorgen wij 4500 patiënten. Wij bereiken qua leeftijd, origine en sociale klasse een boeiende mix.

 

Wijkgezondheidscentrum De Brug-La Passerelle is een forfaitaire praktijk, die eerstelijnszorg op financieel vlak zo toegankelijk mogelijk wil maken. Het team bestaat uit een veertigtal medewerkers uit verschillende disciplines waaronder: huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen, een diëtist/diabeteseducator, een maatschappelijk werkster, een psycholoog, vroedvrouwen en gezondheidspromotoren. Ons wijkgezondheidscentrum beschikt ook over drie tandartsen en een mondhygiëniste, die inzetten op preventieve en curatieve mondzorg. Dit team van zorgverstrekkers wordt omkaderd door onthaalmedewerkers, administratieve medewerkers en twee coördinatoren.

 

 

Wie zoeken wij?

 

De Algemeen Coördinator staat in voor het coördineren van de algemene werking van het wijkgezondheidscentrum, het opstellen van de strategie voor het personeelsbeleid, verzorgt de brugfunctie tussen het team in het bestuursorgaan, zorgt voor de externe vertegenwoordiging en communicatie en voor het sociaal ondernemerschap van het wijkgezondheidscentrum.

 

Verantwoordelijkheidsdomeinen en opdrachten:

Het coördineren van de algemene werking en het strategische beleid van het wijkgezondheidscentrum

De Algemeen coördinator

 • staat in voor het coördineren van de werking van het wijkgezondheidscentrum.
 • stemt de noden en wensen van de verschillende departementen af op elkaar en op de algemene werking
 • verzekert de betrokkenheid van het team bij de werking
 • werkt samen met de zakelijk beheerder en de zorgcoach de strategie en de (meer)jarenplannen uit.
 • werkt aan de optimalisering van de organisatiestructuur en -cultuur

Personeelsbeleid

De Algemeen coördinator

 • staat in voor het opstellen van een strategie voor het personeelsbeleid
 • staat in voor het personeelsbeleid van het centrum, met name aanwerving, ontslag, taakomschrijving en evaluatie van de medewerkers
 • werkt het loonbeleid uit en legt dit ter goedkeuring voor aan het bestuursorgaan
 • begeleidt en motiveert het team door o.a. participatie aan teamvergaderingen en toelichting van genomen beslissingen
 • is verantwoordelijk voor de interne communicatie naar medewerkers toe
 • volgt het personeelseffectief op en anticipeert wijzigingen in de personeelsbezetting om de dienstverlening af te stemmen op de zorgvraag

Brugfunctie tussen het team en het bestuursorgaan

De Algemeen coördinator

 • verricht beleidsvoorbereidend werk en legt dat voor aan het bestuursorgaan
 • maakt afspraken met het bestuursorgaan i.v.m. de beleidsdoelstellingen en werkt deze doelstellingen in samenspraak met het team uit
 • werkt met het bestuursorgaan een globale strategie voor de werking uit
 • zorgt voor een vlotte interactie en afstemming tussen de verschillende werkniveau’s: medewerkers – coördinatie – bestuursorgaan
 • legt aan het bestuursorgaan de jaarrekeningen en budgetten voor ter bespreking en validering
 • overlegt regelmatig met de voorzitter van het bestuursorgaan

Externe vertegenwoordiging en communicatie

De Algemeen coördinator

 • vertegenwoordigt De Brug in relevante overleg- en beleidsstructuren en verdedigt haar missie en belangen
 • staat in voor de globale externe communicatie.

Sociaal ondernemerschap

De Algemeen coördinator

 • legt samen met het bestuursorgaan de (financiële) noden en middelen vast
 • is verantwoordelijk voor externe fondsenwerving

Jouw eigenschappen

 

 • Je beschikt over een master diploma of gelijkgesteld door ervaring
 • Je hebt ervaring in een leidinggevende functie en bent een vlotte netwerker
 • Je kunt beleidsmatig en strategisch denken
 • Je hebt ervaring met procesbegeleiding en het begeleiden van teams binnen een middelgrote organisatie
 • Je werkt graag en goed samen met collega’s (communicatief, constructief kritisch)
 • Je bent creatief en oplossingsgericht
 • Je spreekt vlot Nederlands, Frans. Kennis van andere talen is een pluspunt.
 • Je maakt deel uit van een complementair coördinatieteam waarin we open communicatie en goede afspraken hoog in het vaandel dragen
 • Je kan je vinden in de missie en visie van de wijkgezondheidscentra (vwgc.be)
 • Je kiest bewust voor de Brusselse diversiteit als werkcontext

Wij bieden

 

 • Een voltijdse opdracht (38u) met mogelijkheid tot 4/5de (30.4u) van onbepaalde duur
 • Onmiddellijke indiensttreding
 • Verloning volgens Paritair Comité 330.01, IFIC schaal 18
 • Vergoeding woon-werk verkeer
 • Extralegale voordelen
 • Een boeiende job in een multidisciplinair team en multiculturele context

 

Solliciteren?

Stuur  jouw CV mét motivatiebrief op naar vacature@wgcdebrug.be met referentie: SOLL algemeen coördinator

Verloop procedure

 • Eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief.
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. In een tweede fase worden een aantal kandidaten geselecteerd voor een assessment.

Meer info over onze werking vind je op www.wgcdebrug.be

Voor specifieke vragen over de vacature kan je terecht bij Elisabeth Vanderveken, zorgcoördinator (elisabeth.vanderveken@wgcdebrug.be of 02/411 18 38).