WGC De Brug

Huisregels

Afspraken:

 • Bel voor een afspraak steeds zo vroeg mogelijk; wacht niet tot ’s middags of tot de namiddag
 • Vraag steeds evenveel afspraken als er zieke personen zijn
 • Kom steeds ruim op tijd op je afspraak
 • Indien je toch niet kunt komen, verwittig ons dan liefst minstens 24 uur op voorhand
 • Meld je bij het binnenkomen steeds aan bij het onthaal
 • Niet-dringende afspraken plan je best enkele dagen op voorhand
 • Voorschriften, requisitoria en andere documenten dien je minstens 48 uur op voorhand aan te vragen.
 • Indien je moeilijk de taal spreekt, breng dan iemand mee die kan vertalen, of meld het ons op voorhand zodat we samen een oplossing kunnen vinden
 • Kinderen onder de 14 jaar zijn best vergezeld van een ouder.

Tijdens de consultaties:

 • De telefoon niet gebruiken tijdens de consultatie
 • Geduld, consultaties kunnen uitlopen
 • Kom proper en fris op consultatie.
 • Poets je tanden voor een afspraak bij de tandarts

In de wachtzaal:

 • Gelieve in de wachtzaal op je afspraak te wachten
 • Zorg ervoor dat je de andere patiënten niet stoort, wees rustig en discreet
 • Niet roken of  eten in de wachtzaal
 • Zorgverstrekkers niet storen of aanklampen als je geen afspraak hebt.
 • Tracht er begrip voor op te brengen als een dringende patiënt plots voor jou binnen mag. Misschien heb jij zelf ook ooit een dringende afspraak nodig
 • Dieren zijn uiteraard niet op hun plaats in het medisch centrum

Inschrijving:

 • Om te kunnen consulteren bij de dokter, kiné of verpleegkundige moet je ingeschreven zijn in De Brug
 • Zorg dat je steeds in orde bent met je Mutualiteit
 • Verwittig ons spontaan bij verandering van adres, telefoonnummer, e-mail of mutualiteit
 • Vergeet ook niet elke verandering in je gezinssituatie zo snel mogelijk te melden: geboorte, veranderde gezinstoestand…
 • Verwittigen bij verandering statuut: Verhoogde tegemoetkoming, regularisatie …

Respect:

 • Respecteer de onthaalmedewerkers en de zorgverstrekkers
 • Respecteer ook de infrastructuur en de (medische) installaties van De Brug
 • Ten slotte, heb ook respect voor je medepatiënten