WGC De Brug

Links

Wijkgezondheidscentra in België

Nederlandstalige wijkgezondheidscentra in Brussel en Vlaanderen
hebben als koepel de Vereniging van Wijkgezondheidscentra
Meer info op www.vwgc.be of T 02/265.01.67

Franstalige wijkgezondheidscentra in Brussel en Wallonië
hebben als koepel de Fédération des Maisons Médicales
Meer info op www.maisonmedicale.org of T 02/514.40.14

 

Wijkgezondheidscentra in Brussel

Anderlecht – WGC Medikuregem – http://www.medikuregem.be
Molenbeek – WGC De Brug – http://www.wgcdebrug.be/

 

Wijkgezondheidscentra in Vlaanderen

Vlaams-Brabant

Vilvoorde – WGC De Vaart – T 02/252.57.77
Kessel-Lo – WGC De Central – www.wgcdecentral.be
Tienen – WGC Vier Kappes – www.wgcvierkappes.be
Leuven – WGC De Ridderbuurt – http://www.wgcridderbuurt.be/

Oost-Vlaanderen

Gent – WGC De Sleep – www.wgcdesleep.be
Gent – WGC Botermarkt – www.wgcbotermarkt.be
Gent – WGC Brugse Poort – www.wgcbrugsepoort.be
Gent – WGC Nieuw Gent – www.ugcnieuwgent.be
Gent – WGC De Kaai – www.wgcdekaai.be
Gent – WGC Rabot – www.wgcrabot.be
Gent – WGC Kapellenberg –
http://www.mijndokter.be/wgckapellenberg
Gent – WGC Watersportbaan –
http://websites.mijndokter.be/wgcwatersportbaan/
Gent – WGC De Punt – www.wgcdepunt.be
Aalst – WGC Daenshuis – www.daenshuis.be
Sint-Niklaas – WGC De Vlier – T 03/766.18.38
Lokeren – WGC Lokeren – www.gezondheidscentrumlokeren.be

Antwerpen

Mechelen – WGC Wel en Wee – www.wgcwelenwee.be
Antwerpen – WGC De Regent – www.wgcderegent.be
Antwerpen – WGC Zuidrand – http://www.wgczuidrand.be/home/
Lier – WGC De Zilveren Knoop – www.dezilverenknoop.be

Limburg

Alken – WGC De Restel – www.derestel.be
Genk – WGC Althea – www.bgc-althea.be