WGC De Brug

Nieuwe Patiënt

In het systeem van de forfaitaire betaling kiest u voor een vaste inschrijving bij een team van zorgverstrekkers. U ondertekent een overeenkomst bij de inschrijving.

Hiermee verklaart u zich akkoord om voor alle zorgen van huisarts, kinesitherapie en verpleging op consultatie te komen in Wijkgezondheidscentrum De Brug.

Een inschrijving omvat dus huisarts + kiné + verpleging.

Inschrijven gebeurt iedere vrijdag om 10u.
Indien u op dat moment niet kan langskomen, kan u zich ook
’s avonds inschrijven op afspraak.

U krijgt van de administratieve werker uitleg over het forfaitair systeem.

Breng Identiteitskaart mee en 3 klevers per persoon die u wil inschrijven.

Patiënten zonder mutualiteit dienen een ondertekend document te kunnen voorleggen van ten laste name van de medische kosten door een instantie, bijvoorbeeld Fedasil of OCMW.