WGC De Brug

Opdracht

Gezondheidspromotie staat voor ‘mensen of groepen van mensen in staat stellen om meer controle te hebben over de determinanten van hun gezondheid, om zo hun gezondheid te verbeteren’ (WHO). De determinanten van gezondheid zijn factoren die de gezondheid van mensen beïnvloeden: individuele levensstijl en gezondheidsgedrag, sociaal netwerk, leef- en werkomstandigheden en socio-economisch-culturele factoren. In het model van Dahlgren & Whitehead worden die factoren visueel weergegeven:

 

GP

 

In De Brug zijn er 2 gezondheidspromotoren die gezondheidspromotie organiseren. Bovendien wordt gezondheidspromotie gedragen door heel het team, wat betekent dat alle zorgverleners en teamleden eraan meewerken. Gezondheidspromotie is er in eerste plaats voor de patiënten
(= interne werking), maar ook voor de bewoners van de wijk (= wijkwerking).

De voornaamste domeinen waarop gezondheidspromotie in De Brug inzet, zijn de volgende: beweging, gezonde voeding, geestelijke gezondheid, seksuele gezondheid, vaccinatie en wijkwerking.

Gezondheidspromotie tracht zoveel mogelijk te werken vanuit een nodenanalyse, namelijk de analyse van veranderingen die er volgens de patiënten en wijkbewoners nodig zijn om gezonder te kunnen leven. Daarom is gezondheidspromotie dynamisch en komen er geregeld nieuwe acties.

Daarnaast is het belangrijk om empowerend te werken: de krachten, de kwetsbaarheden en de doelen van de patiënten en wijkbewoners maximaal ondersteunen.

 

GP2