WGC De Brug

POP kwaliteit

POP staat voor PrakijkOndersteunend Programma en gaat uit van Domus Medica. Het is een kwaliteitsbevorderend project voor een periode van 3 jaar.
Om de kwaliteit van de praktijk te beoordelen maakt POP gebruik van het European Practice Assessment (EPA) – instrument.
Om deel te nemen is gerichte actie nodig, waarbij kwaliteit en organisatie van medische zorg vereist worden.

De Brug behaalde het bronzen en het zilveren label.