WGC De Brug

Regio

Een wijkgezondheidscentrum werkt altijd regiogebonden.

WGC De Brug richt zich tot alle inwoners die een domicilie- of verblijfadres hebben in Molenbeek en Koekelberg.

Elke inwoner uit één van volgende gemeenten kan zich inschrijven.

  • 1080 Sint-Jans-Molenbeek
  • 1081 Koekelberg

Dit werkingsgebied ligt vast in het contract dat wij hebben afgesloten met het RIZIV