WGC De Brug

Suggesties of klachten

Hebt u een suggestie?
Meld dit aan het onthaal. Zij zullen dit noteren en doorgeven aan de coördinator.

Loopt de samenwerking moeilijk?
Bespreek dit met de betrokken medewerker. Een gesprek met inzet van alle partijen brengt vaak verheldering. Er kan samen bekeken worden wat haalbaar en wenselijk is.

Hebt u een klacht?
Er is een klachtenprocedure. U kan een klacht melden. Hiervoor kunt u een formulier verkrijgen bij het onthaal of bij elke zorgverstrekker. U kan zelf een suggestie of voorstel van oplossing formuleren op het formulier. U kunt indien u wenst dit formulier onder gesloten omslag aan de coördinator bezorgen. Deze klachten zullen door het bestuur worden besproken, en indien gewenst zul je op de hoogte worden gehouden van eventuele opvolging.