WGC De Brug

Wijkwerking

 

Wijk

 

De Brug zet zich in om de wijk gezonder te maken, zodat de bewoners hun levenskwaliteit verhoogt. Om dat trachten te bereiken, analyseren we de noden uit de wijk en op basis daarvan organiseren we (mee) acties en werken we samen met partners.

  • De Brug neemt deel aan het overleg WONEN-GEZONDHEID van de gemeente Molenbeek
  • De Brug zit in het partneroverleg van BREDE SCHOOL, een platform met als doel het vergroten van de ontwikkelingskansen van alle kinderen die Nederlandstalig onderwijs (zullen) volgen
  • Gezondheidspromotie coördineert de jaarlijkse infosessies over VOCHT EN CO in huis, georganiseerd door het netwerk Laag Molenbeek Gezond
  • Gezondheidspromotie participeert aan de GEZONDHEIDSWEEK van de gemeente Molenbeek met een eigen activiteit
  • Gezondheidspromotie neemt deel aan de ENERGIEBEURS, op initiatief van het OCMW van Molenbeek
  • Gezondheidspromotie werkt mee aan het STRAATFEEST in de Zwarte Vijverstraat – Menenstraat
  • Gezondheidspromotie organiseert WIJKBEZOEKEN, wat wil zeggen dat ze patiënten uitnodigt om mee te gaan naar organisaties uit de wijk om die beter te leren kennen
  • Gezondheidspromotie heeft een goede kennis van de organisaties en hun activiteiten in de wijk. Patiënten zijn heel welkom om daarover informatie te vragen.
  • Gezondheidspromotie werkt op een dynamische manier samen met partners voor verscheidene projecten, waaronder met vzw De Lork, scholen uit Molenbeek…