WGC De Brug

Vorming

Alle medewerkers hebben jaarlijks een vormingsbudget en vormingstijd ter beschikking in functie van hun opdracht.

Teamvergaderingen worden regelmatig ingevuld met vormingen die
gericht zijn op:

  • evidence based medicine
  • gezondheidspromotie
  • veiligheid en kwaliteit
  • samenwerking als team
  • motivationele gespreksvoering en empowerment van de patiënt
  • evoluties in de gezondheidszorg