WGC De Brug

Vzw

Het wijkgezondheidscentrum De Brug werd op 01/11/1981 opgericht door 3 huisartsen, 1 kine en 1 onthaaldame. Twee huisartsen werkten reeds voordien te Molenbeek in dezelfde straat. De derde had een kabinet te Koekelberg. Samen kochten zij het huis 71 Zwarte Vijverstraat en starten ze daar het wijkgezondheidscentrum. In 1982 begon een tandarts. Doorheen de jaren is de Brug dan uitgegroeid tot een multidisciplinair gezondheidshuis met huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, tandartsen, een diëtiste, een maatschappelijk werkster, psychologen, gezondheidspromotoren, onthaalmedewerkers, administratieve krachten en een coördinator.

In 2001 werd de stap gezet om uit te groeien tot een volwaardig vzw en wijkgezondheidscentrum, en in 2005 stapte het centrum over op het systeem van de forfaitaire betaling. De tandartsen, die niet onder dit systeem vallen, streven ernaar zoveel mogelijk zorgen te verstrekken via het derde betalersysteem, waarbij de eigen financiële inbreng van de patiënt dus volledig wegvalt. Huisartsen, kinesisten en tandartsen zijn bovendien als zorgverlener erkend door het OCMW van de gemeente.

In 2004 werden grondige verbouwingswerken uitgevoerd om de capaciteit van het centrum te maximaliseren. De kelderverdieping werd ingericht als twee consultatieruimtes, voor een arts en de verpleger. De zolder werd ingericht als vergaderruimte en polyvalente ruimte annex kitchenette/eetzaal. Er gebeurde ook een algemene opfrissing en reorganisatie van de kabinetten.

De vzw Wijkgezondheidscentrum De Brug bestaat vandaag uit een team van 16 zorgverleners. In ons zorgconcept staan toegankelijkheid en multidisciplinair samenwerken centraal. Gezondheid is meer dan alleen een individuele en curatieve aangelegenheid. Vandaar dat wij ook een preventieve en buurtgerichte werking uitbouwen. Op dit moment verzorgen wij ongeveer 3500 patiënten. Wij bereiken qua leeftijd, origine en sociale klasse een gezonde en boeiende mix.

Ons pand was door de continue groei van ons patiëntenbestand en van het team veel te klein geworden. Daarom werd enkele jaren geleden beslist om naar een nieuw pand te verhuizen. Dit pand in de Onafhankelijkheidsstraat 144 werd aangekocht, en werd omgevormd tot een splinternieuw, ‘State of the art’ wijkgezondheidscentrum. We kozen voor een gebouw dat vlot toegankelijk is, dat werkelijk laagdrempelig is voor de patiënten, gemakkelijk bereikbaar en herkenbaar voor de buurtbewoners. Zodat het gebouw als het ware een vertaling is van de missie die we uitdragen.