Geschiedenis van wgc De Brug

De Brug werd in 1981 opgericht door drie huisartsen, een kine en een onthaalmedewerkster. Ze kochten samen een huis in de Zwarte Vijverstraat en startten er het wijkgezondheidscentrum. In 1982 kwam er ook een tandarts bij. Doorheen de jaren is de Brug uitgegroeid tot een gezondheidshuis waar verschillende zorgverleners en disciplines samenwerken, allemaal onder een dak.

In 2001, twintig jaar later, werden stappen gezet richting een volwaardig wijkgezondheidscentrum. Zo schakelde het centrum in 2005 over op het systeem van de forfaitaire betaling. De tandartsen, die niet onder dit systeem (kunnen) vallen, proberen zoveel mogelijk zorgen te verlenen via de derdebetalersregeling, waarbij de financiële inbreng van de patiënt volledig wegvalt. Onze huisartsen, kinesisten en tandartsen zijn ook erkend door het OCMW van de gemeente Molenbeek en Koekelberg.

In 2004 werden verbouwingswerken uitgevoerd om de capaciteit van het centrum te vergroten. Doordat we steeds meer patiënten tellen, werd het pand in de Zwarte Vijverstraat te klein. We kochten een nieuw pand in de Onafhankelijkheidstraat en bouwden dit om tot een nieuw modern wijkgezondheidscentrum. We kozen een gebouw dat makkelijk bereikbaar en herkenbaar is voor de buurtbewoners en proberen ook laagdrempelig te werken zodat we onze missie en visie kunnen waar maken.