Tarieven tandartsen

Onze tandartsen vallen niet onder het forfaitair systeem, waardoor deze zorg ook in De Brug betalend is.

Om ervoor te zorgen dat mondzorg zo toegankelijk mogelijk is:

 •  Zijn onze tandartsen geconventioneerd, wat betekent dat ze de officiële tarieven aanrekenen die bepaald zijn door het RIZIV.
 •  Passen zij steeds de Regel Derde Betaler toe bij behandelingen waarvoor terugbetaling bestaat. Daardoor betaal je als patiënt enkel het remgeld (=gewoon verzekerd) of is het gratis (=verhoogde tegemoetkoming). Het resterende en grootste deel van het honorarium wordt rechtstreeks door de mutualiteit aan ons centrum terugbetaald.
 • Bekijken we samen waar de mutualiteit en/of verzekering al dan niet in tussenkomt.
 • Bekijken we voor OCMW-steuntrekkers of het OCMW kan tussenkomen in de kosten.
 
Tarieven – te betalen door de patiënt (=remgeld)

 

 • preventieve mondzorg

tot 19 jaar: gratis

19+: 1 mondonderzoek per kalenderjaar – remgeld = 3.5 euro (gewoon verzekerd), 0 euro (verhoogde tegemoetkoming)

 

 • raadplegingen

tot 19 jaar: gratis

19+: 5.5 euro (gewoon verzekerd), 0 tot 1 euro (verhoogde tegemoetkoming)

 

 • bewarende tandzorg (vullingen)

tot 19 jaar: gratis

19+: afhankelijk van de nodige zorg tot 29 euro per tand (gewoon verzekerd), 0 tot 1 euro per tand (verhoogde tegemoetkoming)

 

 • extracties

tot 19 jaar: gratis

19+: afhankelijk van de nodige zorg 45 tot 65 euro per tand (gewoon verzekerd), tot 1 euro per tand (verhoogde tegemoetkoming)

 

 •  tandprothesen
  Terugbetaling vanaf 50 jaar

Voor tarieven van alle andere behandelingen en/of voor meer details kan u zich informeren bij onze tandartsen.

Op de website van uw mutualiteit kan u ook meer info terugvinden.