Inschrijven en uitschrijven

Op dit moment is er een inschrijvingsstop.
We schrijven dus geen nieuwe patiënten in, uitgezonderd:

 

 

• Nederlandstalige patiënten (1080/1081), die geen Nederlandstalige arts hebben
• Partner en inwonende gezinsleden in de eerste lijn ten laste van een ingeschreven patiënt
• OCMW Molenbeek patiënten
DMH patiënten: Oranje kaart
OCMW steuntrekkers zonder mutualiteit: Groene kaart

Inschrijven

 

Wil je je inschrijven in De Brug? Fijn! Stuur ons een mail onthaal@wgcdebrug.be  of bel 02 411 18 38, dan plannen we een afspraak.

Breng op je afspraak de identiteitskaart mee van iedere persoon die je wil inschrijven. Je zal van ons uitleg krijgen over onze werking, waaronder ook het forfaitair systeem. Na onze uitleg en al jouw vragen te hebben beantwoord, onderteken je een overeenkomst. 

Heb je geen mutualiteit? Breng dan documenten mee van de instantie die jouw medische kosten zal betalen, bijvoorbeeld Fedasil of het OCMW.

Uitschrijven


Wanneer je

  • verhuist buiten Sint-Jans-Molenbeek (1080) of Koekelberg (1081) OF
  • (terug) opgevolgd wilt worden buiten ons wijkgezondheidscentrum

dien je je uit te schrijven.


Om terugbetaling te krijgen voor consultaties bij een huisarts, kine of verpleegkundige buiten De Brug, dien je eerst uitgeschreven te zijn. Vraag je uitschrijvingsformulier aan het onthaal. Dat formulier dien je te ondertekenen. Wij sturen dit getekend formulier op naar je mutualiteit of andere instantie. De uitschrijving gaat in op de eerste dag van de tweede maand nadat je het formulier hebt ondertekend.

Dus als je bijvoorbeeld het uitschrijvingsformulier ondertekent op 7 mei, dan ben je uitgeschreven vanaf 1 juli.  

veelgestelde vragen

Iedereen die in Molenbeek en Koekelberg woont en gedomicilieerd is.

Als wijkgezondheidscentrum werken we op basis van het forfaitair systeem en een vast team zorgverstrekkers. Als je jezelf inschrijft in De Brug, ben je het eens dat je steeds naar ons medisch huis komt als je een huisarts, kine, verpleegkundige nodig hebt.

Nee. Een inschrijving is persoonlijk. Wil je je hele gezin inschrijven in De Brug? Dan hebben we de handtekening van elk gezinslid nodig.

Minderjarigen onder de 14 hebben de toestemming en handtekening van de ouders nodig.

Kinderen worden ingeschreven door de ouder die het kind ten laste heeft bij het ziekenfonds.

Is het kind niet bij jou ten laste, dan heb je een akkoord nodig van de andere ouder die het kind wel ten laste heeft.

 

Je kan niet in twee wijkgezondheidscentra ingeschreven zijn. Je kan wel overstappen van het ene naar het andere wijkgezondheidscentrum. Je ondertekent dan een overstap-formulier.

Tot het einde van de maand, blijf je op consultatie in het eerste centrum. Vanaf de eerste dan van de nieuwe maand kan je in het nieuwe centrum terecht.

Geef elke verandering van je adres of telefoonnummer door aan het onthaal. Dat is belangrijke informatie voor ons, voor bijvoorbeeld een huisbezoek