Wachtdienst

Brusselse wachtdienst 1733

 

Hebt u dringend een arts nodig na de openingsuren of in het weekend? 

 

Kan u zich verplaatsen?

U gaat best naar een huisartsenwachtpost. U vindt de locaties hier: www.gbbw.be

 

Kan u zich niet verplaatsen?

Bel het nummer 1733

 

U komt terecht bij de Brusselse tweetalige wachtdienst (GBBW). Een dokter zal zo nodig bij u  op huisbezoek komen. Zij hanteren de conventietariefen, maar u zal wel het remgeld moeten betalen. 

 

Belangrijk (terugbetaling):

Als u met een klevertje van de mutualiteit en uw rekeningnummer naar het onthaal komt, dan kan u een terugbetaling bij ons aanvragen.  

 

De link naar de Brusselse wachtdienst: GBBW

 

Verpleging in het weekend

 

Heeft u dringend verpleging nodig in het weekend?

De Brug werkt samen met het team van verpleegkundigen van Alpha-Bru. Neem contact met hen op via het nummer 02/311.92.95.

Geef aan dat u patiënt bent van De Brug.

 

Apotheek van wacht

 

Enkel voor DRINGENDE geneesmiddelen (op voorschrift).

U kan zelf opzoeken welke apotheek van wacht is: www.apotheek.be/PharmacySearch

De wachtdienst van de Brusselse apotheken is telefonisch bereikbaar via het betalend nummer 0903/99 000 (1,5 euro per minuut!).