Wij zoeken een tandarts

Wie zijn wij?

Wij zijn Wijkgezondheidscentrum De Brug – La Passerelle in Molenbeek en bestaan uit een divers team van 38 medewerkers waaronder waaronder huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen, vroedvrouwen, een diëtiste/diabeteseducator, een maatschappelijk assistente en een psychologe. Deze zorgverstrekkers worden omkaderd door gezondheidspromotoren, een onthaalteam, een administratieve medewerkster en twee coördinatoren. Ons zorgconcept zet toegankelijkheid en interdisciplinair werken centraal. Omdat gezondheid meer is dan een individuele en curatieve aangelegenheid, bouwen we ook een preventieve buurtgerichte werking uit. Op dit moment verzorgen wij ongeveer 4500 patiënten die qua leeftijd, origine en sociale klasse een gezonde en boeiende mix vormen.

Binnen ons centrum is er ook een mondzorgteam, dit bestaat op dit moment uit twee tandartsen en een mondhygiëniste. Het mondzorgteam is verantwoordelijk voor de preventieve en curatieve mondzorg van onze patiënten. Samen met de mondhygiëniste en de gezondheidspromotoren wordt er ook specifiek gewerkt aan preventieve mondzorg van kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar (Keep Smiling-project).

Wie zoeken wij?

 • Je bent een erkend geaccrediteerd en geconventioneerd tandarts
 • Je bent in het bezit van een in België gehomologeerde toelating voor de beroepsuitoefening (in het bezit van een RIZIV-nummer)
 • Je werkt graag binnen het systeem van een veralgemeende derdebetalersregeling
 • Je kiest bewust voor het werken met personen in kansarmoede
 • Je houdt van werken binnen een multiculturele context

Taalvereisten

Het team is voornamelijk Nederlandstalig/tweetalig. Onze patiënten zijn voornamelijk Franstalig en anderstalig. We moedigen collega’s aan om Nederlands te leren om onze Nederlandstalige patiënten te woord te staan. We bieden ook taalondersteuning op de werkvloer (vorming).

Wij bieden

 • Een bediendencontract van onbepaalde duur of zelfstandigenstatuut
 • Het tewerkstellingspercentage is bespreekbaar
 • Onmiddellijke indiensttreding
 • Vergoeding woon-werk verkeer
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering, …)
 • Samenwerking met collega-tandartsen en een mondhygiënist
 • Een boeiende job in een multidisciplinair team en multiculturele context
 • We bieden een interessante werkplek voor een eerste werkervaring, maar bieden sollicitanten met ervaring ook de mogelijkheid om mee na te denken over het beleid van ons wijkgezondheidscentrum via onze participatieve werking

Solliciteren?

Stuur jouw CV en motivatiebrief op naar vacature@wgcdebrug.be. 

Meer info over onze werking vind je op www.wgcdebrug.be. Voor specifieke vragen over de vacature kan je terecht bij elisabeth.vanderveken@wgcdebrug.be (zorgcoördinator).