Wij zoeken een mondhygiëniste

Wij zoeken een MONDHYGIËNIST om ons team te versterken.
contract van onbepaalde duur/ maart 2024 / 60% tewerkstelling

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn Wijkgezondheidscentrum De Brug in Molenbeek en bestaan uit een divers team van zorgverleners waaronder huisartsen, tandartsen, kinesisten, verpleegkundigen, vroedvrouwen, een maatschappelijk werker, een psycholoog en gezondheidspromotoren. Ons zorgconcept zet toegankelijkheid en interdisciplinair werken centraal. Omdat gezondheid meer is dan een individuele en curatieve aangelegenheid, bouwen we ook een preventieve buurtgerichte werking uit. Op dit moment verzorgen wij ongeveer 4500 patiënten die qua leeftijd, origine en sociale klasse een gezonde en boeiende mix vormen.

Binnen ons centrum hebben we ook een mondzorgteam, met op dit moment twee tandartsen (halftijds). Het mondzorgteam is verantwoordelijk voor de preventieve en curatieve mondzorg van onze patiënten. Als mondhygiënist heb je een belangrijke opdracht op het vlak van educatie en voorlichting aan een diverse populatie. Samen met de gezondheidspromotoren wordt er ook specifiek gewerkt aan preventieve mondzorg van kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar (Keep Smiling-project).

JOUW EIGENSCHAPPEN

– Je bent afgestudeerd als mondhygiënist
– OF Je bent in het bezit van een in België gehomologeerde toelating voor de beroepsuitoefening
– Je kan je vinden in de missie en visie van de wijkgezondheidscentra (www.vwgc.be)
– Je kiest bewust voor de Brusselse diversiteit als werkcontext
– Je kiest voor het werken met mensen in kansarmoede
– Wij spreken als team Nederlands én Frans, maar onze patiënten zijn voor het merendeel Franstalig.

WIJ BIEDEN

– Een contract van onbepaalde duur
– Het tewerkstellingspercentage is bespreekbaar (+/- 60%)
– Onmiddellijke indiensttreding (maart 2024)
– Vergoeding woon-werk verkeer
– Extralegale voordelen, zoals maaltijdscheques
– Samenwerking met geëngageerde collega-tandartsen
– Wij bieden een boeiende werkomgeving voor sollicitanten met ervaring (thematische werkgroepen, autonoom werken, intervisies), maar bieden evengoed goede omkadering voor een eerste werkervaring (buddy-systeem, opvolggesprekken, multidisciplinair overleg)

SOLLICITEREN?

Stuur jouw CV en motivatiebrief naar vacature@wgcdebrug.be.

Voor specifieke vragen over de vacature kan je terecht bij Elisabeth Vanderveken (zorgcoördinator) via elisabeth.vanderveken@wgcdebrug.be of 0492/11 03 27.

MEER INFO?

Meer info over onze werking vind je op www.wgcdebrug.be.
Onze activiteiten kan je volgen via www.facebook.com/wgcdebrug