Vacature

Vervangingscontract (6 maanden) Uren zijn bespreekbaar (> 50 %) Onmiddellijke indiensttreding   Wie zijn wij? Wij zijn Wijkgezondheidscentrum De Brug in Molenbeek en bestaan uit een divers team van 38 medewerkers waaronder huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen, vroedvrouwen, diëtist, psycholoog en administratie/onthaalmedewerkers. Toegankelijke gezondheidszorg en het samenwerken met verschillende disciplines is...

contract van onbepaalde duur onmiddellijke indiensttreding tewerkstellingspercentage bespreekbaar   Wie zijn wij? Wij zijn Wijkgezondheidscentrum De Brug in Molenbeek en bestaan uit een divers team van zorgverleners waaronder huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen, vroedvrouwen en een psycholoog. Ons zorgconcept zet toegankelijkheid en interdisciplinair werken centraal. Omdat gezondheid meer is dan een...