Vacature

Wie zijn wij?   Wij zijn Wijkgezondheidscentrum De Brug in Molenbeek en bestaan uit een divers team van 38 medewerkers van zorgverleners (huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen, vroedvrouwen, een diëtiste/diabeteseducator, een maatschappelijk werker, een psycholoog, tandartsen en een mondhygiëniste) en een ondersteunend team  (praktijkassistenten, gezondheidspromotoren, een logistiek medewerker, een...

Wijkgezondheidscentrum De Brug in Molenbeek bestaat uit een divers team van zorgverleners waaronder huisartsen, tandartsen, kinesisten, verpleegkundigen, vroedvrouwen, een diëtist/diabeteseducator, een maatschappelijk werker, een psycholoog en gezondheidspromotoren, met een goede omkadering van een onthaalequipe, een administratief medewerker, een logistiek medewerker en twee coördinatoren. Ons zorgconcept...

contract van onbepaalde duur onmiddellijke indiensttreding tewerkstellingspercentage bespreekbaar   Wie zijn wij? Wij zijn Wijkgezondheidscentrum De Brug in Molenbeek en bestaan uit een divers team van zorgverleners waaronder huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen, vroedvrouwen en een psycholoog. Ons zorgconcept zet toegankelijkheid en interdisciplinair werken centraal. Omdat gezondheid meer is dan een...